Freie Termine

vom 20.11.2018 bis 01.06.2019

NovemberFreitag 23.11.2018

Freitag 30.11.2018


DezemberKeine freien Termine


JanuarFreitag 04.01.2019
Samstag 05.01.2019

Freitag 11.01.2019

Freitag 18.01.2019
Samstag 19.01.2019

Freitag 25.01.2019FebruarFreitag 01.02.2019
Samstag 02.02.2019

Freitag 08.02.2019

Freitag 15.02.2019

Freitag 22.02.2019MärzFreitag 01.03.2019
Samstag 02.03.2019

Freitag 08.03.2019

Freitag 15.03.2019

Freitag 22.03.2019

Freitag 29.03.2019
Samstag 30.03.2019AprilFreitag 05.04.2019

Freitag 12.04.2019
Samstag 13.04.2019

Samstag 20.04.2019

Freitag 26.04.2019
Samstag 27.04.2019MaiFreitag 03.05.2019
Samstag 04.05.2019

Freitag 10.05.2019
Samstag 11.05.2019

Freitag 17.05.2019
Samstag 18.05.2019

Freitag 24.05.2019
Samstag 25.05.2019

Freitag 31.05.2019